Category: Awards

Enwebiad arall!

Mae’r Diwrnod Mawr wedi cyrraedd y brig eto! Heno fe gyhoeddwyd fod y rhaglen wedi ei henwebu yng nghategori Rhaglenni Plant Bafta Cymru! Ac unwaith eto, mae’r ddwy raglen sydd yn yr un categori a ni yn rhai gwych. Mae hynny’n destun balchder mawr…

Ar hyn o bryd dwi’n golygu Cyfres Dau Y Diwrnod Mawr – fydd yn dechrau ar Cyw ddydd Llun y Pasg. Yn yr wythnosau cychwynnol bydd cyfle i ddod i nabod Eben, Elan, Marek, Sara Mai a Dylan. Ac yna bydd ugain o blant eraill yn dweud eu stori eu hun!

Mae gwneud y rhaglenni yn bleser pur – diolch i’r plant i gyd a’u teuluoedd.

Bydd Marcaroni – ein cyfres newydd arall hefyd yn dechrau ar Cyw dros y Pasg. Mwy am hyn y tro nesaf.

Ebrill 14, 2011

Awards, News

Drannoeth y drin!

Dwi wrthi’n fframio’n tystysgrif Enwebiad Gwobrau Rhaglenni y Gymdeithas Deledu Frenhinol. Horrible Histories gyda’i sgriptio gwych, ei actio penigamp a’i ddull arbennig o gyflwyno hanes i blant aeth a hi. Hefyd yn yr un categori ag Y Diwrnod Mawr, fe enwebwyd y ffefryn meithrin Mr Tumble a’r rhaglen Something Special. Roedd clywed llais ein harwr bach o Bentrefoelas yn deud “Fi di Sion a hwn ‘di diwrnod mawr fi. Dwi’n mynd i werthu John Parry” yng nghanol mor o Saesneg yn brofiad gwefreiddiol!

Mae gwobrau’r RTS yn ddigwyddiad o bwys yn y diwydiant teledu. Dwi’n browd iawn o’r rhaglen yma a’i chyrhaeddiad. Mae bob plentyn (26 yn y gyfres gynta) yn arbennig ac mi fu’n fraint gweithio efo nhw.

Rydyn ni wrthi’n golygu rhaglenni cynta’ Cyfres Dau rwan – ac mae rhain yn wych hefyd.

Mynd o seremoni i seremoni ar hyn o bryd – mi fyddaf yn mynd i’r Wyl Gyfryngau Geltaidd yn Stornoway fis nesa’. Mae’r rhaglen wedi derbyn ei phedwerydd enwebiad yn fanno. Mi fydd yn dipyn o daith – well imi feddwl am ddechre trefnu!

Mawrth 17, 2011

Awards, News

Llundain yn galw!

Dwn i ddim am balmant aur ond mae Gwobrau’r RTS yn uchel iawn eu parch yn y diwydiant.

Mae Y Diwrnod Mawr yn un o’r dair rhaglen sydd ar restr fer y categori Rhaglen Blant Orau yn y seremoni heno. Byddaf ar fy ffordd amser cinio.

Yn cystadlu gyda ni am y wobr mae Something Special – rhaglen wych CBeebies a’r anhygoel Horrible Histories. Cwmni gwych mewn categori os bu erioed.

Diolch o galon i blant YDM i gyd ac wrth gwrs i’r teuluoedd hefyd!

Mawrth 15, 2011

Awards

BAFTA

Y Diwrnod Mawr Bafta

Waw!!! Yn y busnes dan ni i gyd yn ymgyrraed at BAFTA – cydnabyddiaet y diwydiant.

Mae derbyn enwebiad am Bafta Plant y DU yn ein gosod mewn cystadleuaeth a Cbeebies – mewn seremoni ddisglair yn yr Hilton Park Lane. Mae clywed Sion Pyrs yn son am werthu’i ddafad John Parry yn y fath le yn hynod o gyffrous!

Ionawr 30, 2011

Awards, Shows

Rose d’Or

ydm_rosedor

Mae cynhyrchiad Ceidiog Y Diwrnod Mawr yn gwireddu breuddwyd i mi!!! dwi wedi bod isio gwneud rhaglenni dogfen go iawn i blant bach ers tro.

Mae Rose d’Or yn wobr ryngwladol – mae derbyn enwebiad yn ein rhoi ni ymhlith y goreuon! Dwi”n falch iawn o hynny…ac yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu at y rhaglen.

Diolch o galon i’r tim yn Ceidiog – ac hefyd i bob un o’r plant a’u teuluoedd – mae’n fraint cael treulio amser yn eich cwmni.!

Ionawr 30, 2011

Awards