Gofod!

Nol o Sunny Side of the Doc i Drefforest heulog! Tra roeddwn i yn La Rochelle, fe drosglwyddodd Gav, y golygydd, 26 pennod arall o Marcaroni i dâp! Dim ond golygu’r sain rwan yn Cranc ymhen rhyw bythefnos a bydd y cyfan yn barod i ymddangos ar Cyw! Mae Marcaroni wedi hen ennill ei le fel arwr newydd i wylwyr Cyw. Melys moes mwy ddeuda i!!! Does dim rhyfedd gyda’r gwych Mark Evans yn serennu fel ein harwr a Non, Nia, Gwydion a Rhodri yn protreadu’r cymeriadau eraill – heb anghofio wrth gwrs yn anfarwol Anti Poli, creadigaeth ddiweddara Caryl. Ond o ddifri a heb wenieithu, does ryfedd bod y caneuon mor arbennig, gan mai gan Caryl a Christian maen nhw! Gwych iawn. Dyma lun o ran o set Marcaroni yn y gofod stiwdio sydd gynnon ni yma. Mae’n ofod gwych hyblyg iawn…cysylltwch a ni os am wybodaeth!

Mehefin 27, 2011

Uncategorized

Gadael Ateb